Kui meid huvitab nii PCB CAD tarkvara kui ka cross platform tarkvara arendus, siis mis saaks olla veel loomulikum, kui kompileerida see lähtekoodist ise kokku. Vajadusel saab nüüd ise programmikoodis täiendusi teha!

See käib üsna lihtsasti. Panen siia kirja, kuidas mina tegin:

Kõigepealt installeerisin MSYS2 nii nagu siin varem kirjutatud artiklis.

Seejärel andsin käsklused:

pacman -S mingw-w64-x86_64-cmake \
     mingw-w64-x86_64-doxygen \
     mingw-w64-x86_64-swig \
     mingw-w64-x86_64-boost \
     mingw-w64-x86_64-cairo \
     mingw-w64-x86_64-glew \
     mingw-w64-x86_64-curl \
     mingw-w64-x86_64-wxPython \
     mingw-w64-x86_64-wxWidgets \
     mingw-w64-x86_64-toolchain \
     mingw-w64-x86_64-glm

cd
mkdir kicad-source
cd kicad-source
git clone https://github.com/KiCad/kicad-source-mirror

cd ~/kicad-source/kicad-source-mirror
mkdir -p build/release
cd ~/kicad-source/kicad-source-mirror/build/release
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
   -G "MSYS Makefiles" \
   -DCMAKE_PREFIX_PATH=/mingw64 \
   -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/mingw64 \
   -DDEFAULT_INSTALL_PATH=/mingw64 \
   -DKICAD_SCRIPTING=ON \
   -DKICAD_SCRIPTING_MODULES=ON \
   -DKICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON \
   ../../

make install

Minu arvutis võttis kompileerimine aega ligi 3 tundi. Ei tasu siiski ära ehmatada. Edaspidi muudatusi tehes saame hakkama palju lühikesema ajaga. 

Verivärske KiCadi leiame asukohast C:\msys64\mingw64\bin\kicad.exe.

Nüüd, kui programmi tehakse täiendusi, siis piisab vaid sellistest käsklustest:

cd ~/kicad-source/kicad-source-mirror
git pull
cd ~/kicad-source/kicad-source-mirror/build/release make install

See on tore küll, aga kuidas seda enda kasuks tööle panna? Üks võimalus on lihtsalt lugeda lähtekoodi, et aru saada, kuidas rakendus töötab. Teine võimalus on ka selles ise muudatusi teha. Toome ühe näite.

Trükkplaadile teksti kirjutamiseks soovime seda teha tavaliselt F.SilkS kihile. Mind hakkas häirima, miks alati pakutakse mulle F.Cu kihti:

Tuli mõte, et mina sooviksin seda akent näha nii, et alati ilmuks F.SilkS kiht vaikimisi valitult. Seda on võimalik teha. Natuke lähtekoodis tuhnimist ning asi näeb tõepoolest välja selline:

Tehtud muudatus: 

pcbnew/dialogs/dialog_pcb_text_properties.cpp

-  m_LayerSelectionCtrl->SetLayerSelection( m_SelectedPCBText->GetLayer() );
+//  m_LayerSelectionCtrl->SetLayerSelection( m_SelectedPCBText->GetLayer() );
+  m_LayerSelectionCtrl->SetLayerSelection((LAYER_NUM)F_SilkS);

Samas, kui koodile peale vaadata, on ka aru saada, kuidas siiski mitte nii tüütult tekste lisada, kui ei ole tahtmist ümberkompileerida. Tuleb lihtsalt alguses valida aktiivseks töökihihiks F.SilkS. Sellisel juhul on see ka dialoogaknas kogu aeg vaikimisi valitud.

Viiteid:

http://ci.kicad-pcb.org/job/kicad-doxygen/ws/Documentation/doxygen/html/md_Documentation_development_compiling/