Juhtusin kokku kummalise probleemiga. Windows 8 masinas oli väljajagatud kaust. Kui sinna failid salvestada, siis Windows 7 masina jaoks neid faile kuidagi nähtavale ei ilmunud, vajuta F5 klahvi või käsitsi värskendust menüü kaudu kui palju tahes. Mõne aja pärast (umbes poole tunni pärast) siiski ilmusid. See osutus väga häirivaks.

Mis siis ikka, Google aitas lahenduse leida. Registrisse oli vaja lisada DWORD tüüpi muutuja DirectoryCacheLifetime väärtusega 0.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters\DirectoryCacheLifetime (DWORD)

Võiski päeva kordaläinuks lugeda. Üks mure jälle murtud.

Linke:

http://stackoverflow.com/questions/5159220/windows-file-share-why-sometimes-newly-created-files-arent-visible-for-some-pe