Panen kirja, kuidas vaikimisi Linux Mint installeeritud konfiguratsiooni puhul installeerida POCO C++. Tahame kasutada 4.9 versioon kompilaatorit:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt-get update

Anname käskluse:

sudo apt-get install gcc-4.9 g++-4.9 cpp-4.9 gcc-4.9-locales g++-4.9-multilib libstdc++6-4.9-dbg gcc-4.9-multilib libgcc1-dbg libgomp1-dbg libitm1-dbg libatomic1-dbg libasan1-dbg liblsan0-dbg libtsan0-dbg libubsan0-dbg libcilkrts5-dbg libquadmath0-dbg lib32stdc++6-4.9-dbg libx32stdc++6-4.9-dbg

 

Seejärel veel:

sudo apt-get install g++ build-essential git sqlite  libsqlite3-dev openssl mysql-client libmysqlclient-dev libssl-dev

 

Nüüd üritame anda sarnased käsklused nagu MSYS2 MinGW puhul:

mkdir git-poco
cd git-poco
git clone https://github.com/pocoproject/poco.git
cd poco
git checkout poco-1.6.1
git status

 

Edasine on palju lihtsam, kui MSYS2 MinGW-ga:

 

./configure --omit=Data/ODBC
make

viited:

http://hillol.tumblr.com/post/109434251366/how-to-install-gcc-492-in-ubuntu-or-linux-mint