Kui TDD tundub kui malemäng iseendaga, siis on midagi valesti. Meil ei ole vaja vastast nurka suruda, üle kavaldada ega midagi sarnast teha. Eesmärgiks on lahendada probleem elegantsel viisil, kus testkood (unit tests) ja programmikood (production code) teevad koostööd liikudes samm-sammult ilusa tulemuseni. Üks neist muutub aina spetsiifilisemaks, teine vastukaaluks aina üldisemaks. Selleks, et mitte ummikusse sattuda, on Uncle Bob mõelnud välja TPP ehk Transformation Priority Premise.

Arvestades TPP soovitusi on lihtsam koodiga lahenduseni jõuda. Mis oleks, kui oleksime seda õppinud juba koolis? Ma arvan, et see oleks olnud praktiline. Arvatavasti jõuavad programmeerijad praegu intuitiivselt samasuguse käitumiseni, siiski ilmselt alles siis, kui on palju aastaid võite ja läbikukkumisi kogenud.

 

Linke:

https://en.wikipedia.org/wiki/Transformation_Priority_Premise

http://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2013/05/27/TheTransformationPriorityPremise/