Panen siia kirja, kui kerge või raske on fitnesse keskkonnas C# koodi testida. Eeldame, et oleme juba alla laadinud dbfit-i. Selliselt on meil kohe võtta nii andmebaaside kui ka C# testideks vajalik. Kaust asub meil siin: C:\dbfit-complete-3.2.0. Teen alamkausta C:\dbfit-complete-3.2.0\dot.net.sample.

 

Kompileerime näite:

Asukohta C:\dbfit-complete-3.2.0\dot.net.sample\ClassLibrary1\ClassLibrary1\bin\Debug tekkis meil nüüd fail ClassLibrary1.dll.

Lähen aadressile http://localhost:8085/DotNetHello ja kleebin sinna:

!define TEST_SYSTEM {slim}
!define COMMAND_PATTERN {%m -r fitSharp.Slim.Service.Runner,C:\dbfit-complete-3.2.0\fitsharp\fitsharp.dll %p}
!define TEST_RUNNER {C:\dbfit-complete-3.2.0\fitsharp\Runner.exe}

!path C:\dbfit-complete-3.2.0\dot.net.sample\ClassLibrary1\ClassLibrary1\bin\Debug\ClassLibrary1.dll

!|import|
|ClassLibrary1|

|Should I buy milk|
|cash in wallet|credit card|pints of milk remaining|go to store?|
|   0    |  no   |   0        |  no   |
|   10   |  no   |   0        |  yes   |
|   0    |  yes  |   0        |  yes   |
|   10   |  yes  |   0        |  yes   |
|   0    |  no   |   1        |  no   |

 

 Vajutan nupule "Save":

Valin menüüst Tools->Properties ja valin Page Properties Page type Static asemel Test ning salvestan:

 

 

Vajutan nupule Test:

Seega ei ole testide jooksutamine väga keeruline. Igaüks saab ise otsustada, kas see on tema puhul oluline ja annab kasu. Mina arvan, et kindlasti annab.

 

Linke:

http://www.fitnesse.org/

http://dbfit.github.io/dbfit/

http://stackoverflow.com/questions/6214837/step-by-step-tutorial-for-using-slim-fitnesse-in-net

http://schuchert.wikispaces.com/Acceptance+Testing.UsingSlimDotNetInFitNesse