Kui soovime line-in audiosignaali salvestada mp3 vormingus, siis üheks võimaluseks on kasutada Linuxit ja ffmpeg tarkvara.

Sobiv käsklus selleks on:

ffmpeg -f alsa -i pulse -acodec libmp3lame -f mp3 failinimi.mp3

Püüame selle sisu lahti mõtestada:

-f alsa -i pulse

valib audiosisendi ja formaadi.


-acodec libmp3lame

valib koodeki.


-
f mp3 failinimi.mp3

väljundvorming on mp3 ning faili nimi on meil ka määratud. 

 

Tuleb välja, et kiire installeerimine apt-get-ga meil seekord ei õnnestu.

Minu ubuntu versioon oli parasjagu:

tiit@tiit-Aspire-one:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 14.04.4 LTS
Release:        14.04
Codename:       trusty

ffmpeg tarkvara ei ole selle koosseisus. Otsing  

apt-cache search ffmpeg

ei andnud mõistlikku tulemust. Kuna C koodi kompileerimiseks oli mul enamvähem vajalik juba olemas, otsustasin lähtekoodi alla laadida ja ise selle kompileerida. Siin on kirjas, kuidas tegin:

bzip2 -d ffmpeg-3.0.1.tar.bz2
tar xf ffmpeg-3.0.1.tar
cd ffmpeg-3.0.1
sudo apt-get install yasm
apt-file search asoundlib.h
sudo apt-get install libasound2-dev
apt-file search libmp3lame
sudo apt-get install libmp3lame-dev
./configure --enable-libmp3lame
make
sudo make install

 

Kui kompileerimise käigus  ei leita mõnd header faili, siis on abiks käsklus "apt-file search". Nii leiab vajaliku -dev paketi üsna kergesti ja ruttu.

Viiteid:

https://ffmpeg.org/

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2119648

https://help.ubuntu.com/community/CheckingYourUbuntuVersion

http://askubuntu.com/questions/432542/is-ffmpeg-missing-from-the-official-repositories-in-14-04

http://askubuntu.com/questions/481/how-do-i-find-the-package-that-provides-a-file

https://trac.ffmpeg.org/wiki/CompilationGuide/Ubuntu