Andmebaasiarendajate jaoks on juba üsna pikka aega katsetada olnud 0xDBE. Uueks nimetuseks niisiis DataGrip. Sellel on natuke teine lähenemine kui näiteks SQL Server Management Studio või MySQL Workbench. Üks ja sama tööriist sobib erinevate andmebaaside jaoks. Loomulikult ei puudu sellel JetBrains'i toodetele omased Code ja Refactor menüüd.