C++ kohta on muidugi lugemist palju ja raske on valikut teha. Üks aadress, mida tasub jälgida on C++ Core Guidelines. Autoriteks on Bjarne Stroustrup ja Herb Sutter.

See dokument pole küll veel lõplik, kuid huvitav siiski.

Võib ka vaadata videot CppCon 2015 Bjarne Stroustrup “Writing Good C++14”