Eelmises osas saime C++11 ja C++14 Visual Studioga tööle. Nüüd soovime sama asja teha ka  MinGw-ga.

Kui proovime tavapäraselt kompileerida, andes käsklused:

cmake ..
make

Saame vea:

Järelikult ei ole meil C++14 tugi õigesti seadistatud. Lisan faili C:\git-gtest\cmake-gtest\CMakeLists.txt lõppu read:

set_property(TARGET ${PROJECT_NAME_STR} PROPERTY CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
set_property(TARGET ${PROJECT_NAME_STR} PROPERTY CXX_STANDARD 14)
set_property(TARGET ${PROJECT_LIB_NAME} PROPERTY CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
set_property(TARGET ${PROJECT_LIB_NAME} PROPERTY CXX_STANDARD 14)

Andes nüüd uuesti käsklused:

cmake ..
make

Kompileerimine õnnestub:

Proovime ka teste käivitada: