Eelmises osas saime native koodi siluri Eclipse all tööle. Nüüd vaatame, kuidas kasutada Microsoft Visual Studio 2015 Androidi emulaatorit. Seda on kiidetud eelkõige kiiruse poolest.

 

 

Käivitame 5" Lollipop (5.0) XXHDPI Phone vajutades rohelisele kolmnurgale.

Selleks, et debugger töötaks, muudan Application.mk faili:

;APP_ABI := armeabi armeabi-v7a x86 mips

;APP_ABI := armeabi-v7a

APP_ABI := x86

Kui nüüd valida Debug AS > Android Native Application, ning seejärel töötav Androidi emulaator, siis õnnestub meil samamoodi C-koodis peatus teha:

 C header faili genereerimine käsurealt oli üsna kohmakas. Selleks, et seda mugavamalt teha, võib seadistada välise tööriista:

 

Nüüd on H-faili tekitamine lihtne. Tuleb eelnevalt välja valida NativeCodeInterface.java ning seejärel käivitada Run > External Tools > Generate NDK C and C++ Header File.